Automatik

Behovsreguleringer

 • Fra 0,75 kW og op til 45kW
     
 

Tryktransmitter

 • Tryktransmitter med 4 trykområder:
  500, 1000, 2000, 3000 Pa.
 

Motordrevne spjæld

 • Ø 75 - Ø 500 mm. 
 • 24 og 230V.
 

Startautomatik

 •  Automatik til start af ventilator,  åbning af spjæld m.v.
 

Overvågning

 • Trykvagter og pressostater. 
 • Til overvågning af flow i processug.