Luftbehandling

Indeklima...
Alle taler om det - Vi leverer det!

Talrige undersøgelser viser, at et rigtigt indeklima øger både effektivitet og velvære. Altså ren frisk luft med den rigtige temperatur og luftmængde. De seneste år har isolering og tætte bygninger været i fokus, hvilket viser sig, i nogen grad, at have været på bekostning af indeklimaet., med de gener, som viser sig med tiden både menneskeligt og materielt. Vi skal være bedre til at ventilere vores bygninger.

Parlock har løsningen!

Parlock har løsningen, både når det gælder varmegenvindingsaggregater og indblæsningsaggregater. Vores program indeholder mange forskellige typer og modeller. Alle vores luftbehandlingsanlæg til udsugning, frisk luft indblæsning og varmegenvinding bygger på den nyeste teknologi, indenfor området, både hvad angår modstrømsvarmevekslere, roterende varmevekslere, samt traditionelle krydsvarmevekslere.