Om Parlock

Hos Parlock sættes kunden i centrum

Hos os er høj fleksibilitet og kundetilpasning nøgleord.
Vi arbejder således altid på at være forkant med nye komplementære produkter og intern udvikling, som tilgodeser vore kunder.
   
Vi bevæger os i høj grad fra at være ”kun” leverandør til også at blive en del af kundens udviklings- og konstruktionsteam, samtidig med at Parlocks bevisthed om at kombinationen af kvalitet, service, leveringssikkerhed og pris altid er faktorer, som vi og vore kunder anser for det væsentligste i et samhandelsforhold.
  
Vor målsætning er således at optimere på disse nøgleområder langt ind i fremtiden og næste generation.
 
Siden grundlæggelsen i 1970 har Parlock A-S drevet ingeniør- og handelsvirksomhed med en stadig stigende udvikling. Således råder vi nu over ca. 2000 m² kontor/produktion og lager i Greve samt salgskontor i Horsens.
      

Her udover har vi ca. 15 dygtige og velmotiverede medarbejdere parate til at betjene vore kunder.

   

Vore forretningsområder, med transmissions- og ventilationskomponenter samt komponenter for proces- og autogasudsug, er i tidens løb udvidet til også at omfatte perifiriudstyr – såsom elektromekanisk og elektronisk overvågnings- og reguleringsudstyr. 
   
Alle vore betydende udenlandske samhandelspartnere er certificerede efter ISO 9001 eller ISO 9002. I Parlock arbejder vi efter ISO 9002, men har fravalgt egentlig certificering.