ParFire brandautomatik

Parlock har udviklet en brandautomatik: ParFire, som er defineret med følgende formål for øje:

  • Den skal altid virke
  • Den skal aktivere spjældene hurtigt
  • Spjældene skal altid virke.

Brandautomatikken skal altid virke

Dette betyder, at alle automatikenheder, temperaturfølere, tryktransmittere, trykvagter og røgdetektorer, der anvendes til brand- og røgsikring, skal være udført så forsyningssvigt eller fejl i komponenter, ledninger og buskommunikation medfører en aktivering som en brandsituation. Dette skal også registreres i loggen.

Der skal foreligge en overensstemmelseserklæring fra leverandøren, der sikrer det virker.

Aktiveringen skal inkludere alle komponenter inkl. komponenter uden busforbindelse.

Efter branddetektering skal aktivering af  anlægget foregå  manuelt på brandautomatikken.

Brandautomatikken skal aktivere spjældene hurtigt

Der er placeret følere (røg, temperatur, tryk, flow) strategiske steder i systemet, så spjældene og ventilatorer er i brandsituation meget hurtigt efter en brand opstår, så brand og røg ikke spreder sig.

Spjældene skal altid virke

Alle spjældene skal være forsynet med spring-return motorer, så de i strømløs tilstand vil være i den stilling, som når der er brand.

Derudover bliver spjæld og brandventilatorer testet mindst 1 gang ugentligt.

Mere information og brochurer

Brandspjældskatalog med information om montering og beregning + Datablade >

Brandautomatik manualer >

Hvis du ønsker flere informationer om ParFire, så henviser vi til vores pdf filer (se ovenstående links) eller du kan ringe til en af vores specialister på 43 90 61 00.